dokumenty


Pozvánka na veřejné projednání Akčního plánu zdraví a kvality života (velikost 450 KB)

Příjďte se zapojit do rozhodování o dění ve Vsetíně v roce 2007 - čtvrtek 25. ledna od 16 hodin v malém sálu domu kultury.

Charta SPKP pro NNO (velikost 285 KB)

Dokument Charta SPKP pro NNO

Publikace "Přístup radnice k šetrnému využívání zdrojů" (velikost 1.5 MB)

řešení odpadového hospodářství a využívání obnovitelných zdrojů ve městě Vsetíně

Seznam NNO (velikost 120 KB)

Dělení NNO dle činností (velikost 52 KB)

Dotazník pro NNO k projektu "Partnerství" (velikost 290 KB)

Publikace „Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru” (velikost 5 MB)

Mapa poskytovatelů sociálních služeb (velikost 1,6 MB)

Publikace „Přístup radnice k sociálním službám” (velikost 1,2 MB)

Dotace poskytnuté Městem Vsetín v roce 2005 (velikost 74 KB)

Akční plán zdraví a kvality života na rok 2006 (velikost 900 kB)

Vyhodnocení dotazníkového šetření spokojenosti s SPKP (41 KB)

sekce NSZM "Zapojování veřejnosti" Vsetín 25.10.2005 (80 kB)

příspěvek B. Huškové na téma Práce s místní veřejností

sekce NSZM "Zapojování veřejnosti" Vsetín 25.10.2005 (250 kB)

Vyhodnocení evaluačních kenferenčních dotazníků.

sekce NSZM "Zapojování veřejnosti" Vsetín 25.10.2005 (82 MB)

Ve formátu zip zde naleznete všechny prezentace z hlavní části i workshopů.

Všeobecné smluvní podmínky (61 kB)

Všeobecné smluvní podmínky pro uzavírání smluv o poskytování finančních dotací z rozpočtu města Vsetín

© SPKP