odkazy


město Vsetín

Srdce Valašska, město Vsetín je zřizovatelem naší obecně prospěšné společnosti. Na stránkách naleznete mnoho důležitých informací z města i MěÚ a dalších subjektů.

Národní síť Zdravých měst

Webová prezentace zastřešující asociace Zdravých měst. Dozvíte se aktuální novinky a další praktické informace.

Krajský úřad Zlínského kraje

Stránky našeho domovského krajského úřadu. V sekci grantů jsou ke stažení aktuální formuláře a pokyny.

Úřad práce Vsetín

Vsetínský úřad práce je důležitým partnerem naší společnosti v projektech podpory zaměstnanosti a realizuje též spoustu vlastních aktivit na tomto poli.

Informační portál pro NNO

Jeden z velkých informačních portálů pro neziskové organizace v ČR. Spousta praktických rad, odkazů a dokumentů.

Národní vzdělávací fond

Národní vzdělávací fond je řídící agenturou mnoha evropských programů, především pak PHARE a EQUAL. Naleznete zde všechny potřebné informace a kontakty.

Strukturální fondy EU

Portál informací o veškerých strukturálních fondech a programech EU. Zde by měl začít každý zájemce o tuto problematiku.

Rada vlády pro neziskové organizace

Informační stránky Rady vlády pro neziskové organizace, které je hlavním poradním a koncepčním orgánem na tomto poli.

Ministerstvo vnitra ČR

Portál Ministerstva vnitra České republiky. Doporučujeme především sekci grantových programů.

Ministerstvo pro místní rozvoj

Web Ministerstva pro místní rozvoj České republiky, které je garantem několika grantových schémat strukturálních fondů EU a realizuje také vlastní grantové programy.

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Informace o grantových řízeních v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování.

Ministerstvo životního prostředí

Ministerstvo životního prostředí ČR realizjje grantová řízení v mnoha oborech, patří mezi ně např. enviromentální výchova a vzdělávání a Místní agenda 21.

© SPKP