o nás


logo SPKPSpolečnost byla zřízena městem Vsetín zejména za účelem zlepšení zdraví a kvality života obyvatel vsetínského regionu, rozvoje občanské společnosti, zapojování veřejnosti do komunitních aktivit a rozhodovacích procesů a podpory neziskového sektoru. Svou činností zasahuje do administrace grantových systémů města, realizuje vlastní projekty, koordinuje projekt Komunitní plánování sociálních služeb, Vsetín-město k životu (MA 21), Zdravé město Vsetín a Bezpečná komunita Vsetín. Dále se podílí na pořádání vzdělávacích akcí a seminářů, publikační, osvětové a poradenské činnosti. Své služby poskytuje společnost všem zájemcům bez omezení, a to až do výše vlastních kapacit. V této chvíli je náš tým osmičlenný. Jsme schopni poskytnout jak manažerský, tak ekonomický či právní pohled na přípravu a řízení projektů.


Co vám tedy můžeme nabídnout

1. Poradenství v oblasti nestátních neziskových organizací

2. Poradenství v otázkách grantů, dotačních titulů a projektů

3. Své široké kontakty na partnery, vzdělávací instituce, orgány samosprávy a státní správy

4. Pomoc při tvorbě projektů, ustavování partnerství a podávání grantových žádostí

5. Po domluvě přístup na internet

6. Vstřícné a rychlé jednání a přátelskou atmosféru


V případě zájmu a potřeby nás neváhejte kontaktovat

© SPKP